Stacje uzdatniania wody

Powszechnie wiadomo, że większość wód podziemnych występujących na terenie kraju jest zanieczyszczona głównie przez związki żelaza, manganu, a ostatnio coraz częściej amoniaku. Dlatego też zapewnienie odpowiedniej jakości wody spełniającej aktualne normy i wymagania dla lokalnej społeczności wymaga korzystania z niezawodnych i sprawdzonych i rozwiązań.

Aktualnie stosowane techniki uzdatniania wody pozwalają na wybór najbardziej efektywnej metody usuwania szkodliwych związków przede wszystkim w zależności od postaci i ilości danych związków występujących w wodzie oraz od rodzaju zanieczyszczeń dodatkowych. Dlatego też obecnie stosowane procesy uzdatniania wody są procesami wielostopniowymi począwszy od napowietrzania poprzez filtrację wielostopniową wspomaganą złożami katalitycznymi, a także innymi bardziej zaawansowanymi metodami usuwania zanieczyszczeń. Nowoczesne układy uzdatniania wody są układami bezobsługowymi. Nad pracą, czuwają sterowniki mikroprocesorowe umożliwiające stały nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem układu np. poprzez wiadomości tekstowe SMS z komunikatami o aktualnym stanie urządzeń lub wizualizacje pracujących układów na ekranach monitorów z możliwością zdalnej zmiany parametrów pracy układu. Tak zaprojektowane i wykonane układy uzdatniania wody gwarantują uzyskanie wody o wymaganych parametrach, jakimi powinna odznaczać się woda do spożycia.

Nasza oferta obejmuje optymalny dobór oraz wykonanie energooszczędnych technologii uzdatniania wody w zakresie usuwania związków żelaza, manganu, amoniaku, zmiękczania, wymiany jonowej, odwróconej osmozy oraz wielu innych procesów niezbędnych do uzyskania wody o wymaganych parametrach.

Oferujemy w pełni automatyczne stacje uzdatniania wody przystosowane do współpracy ze zbiornikiem retencyjnym i przesyłu wody do sieci wodociągowej

W zależności od jakości uzdatnianej wody oraz wymagań klienta układ może być wyposażony w następujące komponenty:

  • układ napowietrzający otwarty wraz z dodatkowym stopniem pompowania wody;
  • układ wymiany jonowej;
  • układ dozowania koagulanta lub chemicznego utleniania wody;
  • układy demineralizacji wody;
  • układy odwróconej osmozy.
facebook