Projektowanie, nadzory

Oferujemy usługi projektowe oraz pełnienie nadzorów między innymi takich instalacji jak:

 • stacje uzdatniania wody;
 • sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne;
 • instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne;
 • kotłownie;
 • instalacje centralnego ogrzewania;
 • instalacji tryskaczowych wg wytycznych PN-EN 12845, VdS CEA 4001, NFPA i FM;
 • instalacji hydrantowych;
 • pompowni przeciwpożarowych;
 • innych instalacji przeciwpożarowych np. instalacji pianowych, gaszenia gazem;
 • analizy już opracowanych projektów;
 • doradztwa technicznego na każdym etapie inwestycji.

Oferujemy również kompleksowe wykonanie projektów branży elektrycznej oraz budowlanej.

facebook